Nettverk

Norsk lydinstitutt

Nettverk

Organisasjoner Lydinstituttet er medlem av

Organisasjoner

Gjennom aktiv deltakelse i internasjonale og nasjonale fora og nettverk, får vi tilgang til kollegaer, kunnskap og erfaring. Les mer om hvilke organisasjoner Lydinstituttet er medlem av på disse sidene.
Les mer

Fra IASA's årlige konferanse 9-14. september 2006 i Mexico

Fra IASA's årlige konferanse 9-14. september 2006 i Mexico

Konferanser

Norsk Lydinstitutt prøver å være representert ved de store arkiv- og bibliotekkonferansene nasjonalt og internasjonalt. Her kan du se på hvilke konferanser vi hovedsaklig forsøker å delta.
Les mer

Sist oppdatert: 09.10.2017 09:52. Nettansvarlig
Vennligst kontakt oss med kommentarer og forslag til forbedringer.
©Norsk Lydinstitutt, Bjergsted Terrasse 5a, 4007 Stavanger. Tlf: +47 993 23 643