Konferanser

Norsk lydinstitutt

presentasjoner holdt ved konferanser

Audiovisually yours!pdf icon

Jacqueline von Arb

Holdt ved:
Memory of the World-konferansenexternal link icon
19. - 22. februar 2008, Australia

Public Private Partnership (PPP) as a strategy for digitizationexternal link icon

Jacqueline von Arb

Holdt ved:
BAAC - The Riga Seminarexternal link icon
21. - 24. september 2006, Riga

Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio Objectspdf iconexternal link icon

Jacqueline von Arb

Holdt ved:
IFLA-konferansenexternal link icon
14 - 18. august 2005, Oslo

Konferanser

En viktig del av Norsk lydinstitutts virksomhet er organisering av og deltakelse på konferanser i Norge og utlandet. Konferansene Lydinstituttet hovedsaklig er representert på, er:

Internasjonale konferanser

IASA-konferansenexternal link icon

Norsk Lydinstitutt deltar: På hver konferanse
Neste konferanse: 4. - 8. september 2011, Frankfurt, Tyskland.

Konferansen er i år en felleskonferanse med AMIA. Arkivleder har ansvaret for IASAs del av konferansen.

IAML-konferansenexternal link icon

Norsk Lydinstitutt deltar: På annen hver konferanse
Neste konferanse: 24. - 29. juli 2011, Dublin, Ireland.

IFLA-konferansenexternal link icon

Norsk Lydinstitutt deltar: På annen hver konferanse
Neste konferanse: 13. - 18. august 2011, San Juan, Puerto Rico.

Konferanser i Norge

Norsk lydarkivkonferanse (biennal)

Norsk Lydinstitutt deltar: På hver konferanse
Neste konferanse: 30. - 31. mai 2011, Bergen.

Arkivleder leder arrangementskomiteen for Norsk Lydarkivkonferanse.

Det norske arkivmøtet (biennal)

Norsk Lydinstitutt deltar: På hver konferanse
Neste konferanse: 2. - 4. mai 2011, Tromsø.

LLPs landsmøte og fagseminar

Norsk Lydinstitutt deltar: På hvert seminar
Neste arrangement: april 2012

ABM-konferansen

Neste konferanse: Avventes omorganisering av ABM-sektoren.

Sist oppdatert: 09.10.2017 09:52. Nettansvarlig
Vennligst kontakt oss med kommentarer og forslag til forbedringer.
©Norsk Lydinstitutt, Bjergsted Terrasse 5a, 4007 Stavanger. Tlf: +47 993 23 643