Organisasjoner

Norsk lydinstitutt

Organisasjoner

Norsk Lydinstitutt er medlem av følgende organisasjoner:

arsc logo

ARSCexternal link icon

Association for Recorded Sound Collections

iasa logo

IASAexternal link icon

International Association of Sound and Audiovisual Archives

Verv: Jacqueline von Arb, visepresident. 2005 - (andre termin)

Norsk lydinstitutt er medlem av IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archives), og har bemerket seg internasjonalt gjennom denne organisasjonen. Dette nettverket gir instituttet kontakter over hele verden.

Arkivleder Jacqueline von Arb er valgt til visepresident i IASA styret for perioden 2005-2008, og gjenvalgt for perioden 2008-11. I første periode hadde hun ansvar for medlemskapsutvikling, samt å utvikle kontakt og samarbeid med andre audiovisuelle organisasjoner. I andre periode har hun ansvar for organisasjonens internasjonale konferanser.

Faglig konsulent Per Dahl er norsk kontakt i den nordiske avdelingen av IASA, IASA Nordic Branch.

ica logo

ICAexternal link icon

International Council on Archives

ifla logo

IFLAexternal link icon (gjennom NLA)

International Federation of Library Associations and Institutions

iaml logo

IAMLexternal link icon (gjennom NLA)

International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres

igs logo

IGSexternal link icon

Det Internasjonale Edvard Grieg Selskap

nbf logo

LLPexternal link icon

Landslaget for lokal- og privatarkiv

nbf logo

NBFexternal link icon

Norsk Bibliotekforening

nbmf logo

NMBFexternal link icon

Norsk Musikkbibliotekforening

Last update: 09.10.2017 09:52. Webmaster
We strive for excellence. Do contact us with comments and suggestions.
©Norwegian Institute of Recorded Sound, Bjergsted Terrasse 5a, 4007 Stavanger, Norway. Phone: (+47) 993 23 643