Personalet

Norsk lydinstitutt

Personale

Iselin Grayston, Daglig Leder

Iselin Grayston er vikar for Jacqueline von Arb, fra 5. april 2018

Email: ig@nirs.no
Phone:(+47) 993 23 643

Patricio Portell, Musikkbibliotekar

Musikkbibliotekaren er ansvarlig for ordning og katalogisering av samlingen, formidling av samlingen gjennom utstillinger og foredrag og publikumsbetjening.

Email: pp@nirs.no

Jacqueline von Arb, Arkivleder (i permisjon)

Jacqueline von Arb har ansvaret for den daglige driften av lydinstituttet, organisering av samarbeid med andre institusjoner og representering av lydinstituttet og dets interesser i nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Email: jva@nirs.no
Phone:(+47) 98 25 06 28

Eksternt tilknuttet personale

Per Dahl, forsker

Per Dahl er musikkforsker på Universitet i Oslo med arbeidsplass ved Norsk Lydinstitutt. Han har også en stilling som faglig konsulent ved instituttet, og er ansvarlig for mye av instituttets undervisningstilbud. I tillegg bistår han med musikkfaglig ekspertise knyttet til forvaltningen av samlingen.

Email: per.dahl@uis.no

Odd-Jan Jonassen

Odd-Jan Jonassen has expertise on Tandberg tape players, repairs equipment, and provides advice about analog sound recording technology

Sist oppdatert: 11.06.2018 18:25. Nettansvarlig
Vennligst kontakt oss med kommentarer og forslag til forbedringer.
©Norsk Lydinstitutt, Bjergsted Terrasse 5a, 4007 Stavanger. Tlf: +47 993 23 643