Jacqueline von Arb, arkivleder

Norsk lydinstitutt

Jacqueline von Arb, Arkivleder

Kontakt

Epost: jva@recordedsound.no
Tlf: 98250628

Utdannelse og erfaring

Jacqueline von Arb (født 1964) er arkivleder/daglig leder ved Norsk Lydinstitutt, hvor hun har arbeidet siden 1989. Hun har blitt invilget ett års permisjon

Jacqueline von Arb har graden Bachelor of Arts i fransk, tysk og spansk fra Central University of Iowa, USA, og fra Universitetet i Wien, Østerrike, etterfulgt av studier i norsk ved Universitetet i Trondheim. Musikkonservatorieutdanning i Tromsø med klaver som hovedinstrument ble etterfulgt av en årsenhet i hørelære og musikkteori. Utdanningen ble avrundet med fag innen organisasjonsteori, kommunikasjon, ledelse og organisasjonsendring ved Universitetet i Stavanger (tidligere Høgskolen i Stavanger). Hun har nå avsluttet 'postgrad' fjernstudier i audiovisuell arkivering og oppnådd Graduate Certificate in Audiovisual Archiving ved Charles Sturt University i Australia. Hun vokste opp i mange land, og snakker derfor 7 språk flytende. Jacqueline von Arb bor og arbeider nå i Norge, men har beholdt sitt sveitsiske statsborgerskap. Fritiden bruker hun på hagen, i fjellet, sommer som vinter, og på kampkunsten Aikido.

I 2011 ble Jacqueline von Arb valgt til president i den internasjonale organisasjonen for lydarkiver, International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA), for perioden 2011-2014, etter å ha bidratt som assisterende coordinator (2003-06) og fungerende koordinator (2004) for IASA Nordic Branch, som visepresident fra 2005-2011, som medlem av organisasjonskomiteen for IAML-IASA konferansen i Oslo (2004), IASA konferansen i Mexico (2006) og IASA konferansen i Riga, Latvia (2007), koordinator for IASA konferansen i Philadelphia, USA (2010), organisasjonskomiteen for Frankfurt konferansen i 2011. Hun ble innhentet for å lede og utvikle organisasjonsstrukturen ved International Chamber Music Festival i Stavanger (1993-1994), med en ekstra periode som interim daglig leder (1996). Hun var også daglig leder for MemNor AS, Audio Archiving Services, 2006-2010.

I 2007 og 2009 ledet von Arb også organisasjonskomiteen for Norsk lydarkivkonferanse. I 2007 var Norsk Lydinstitutt vert for konferansen, i 2009 ble den holdt i Trondheim og i 2011 i Bergen. Norsk Lydinstitutt var også en av 7 partnere i et 3-årig EU-prosjekt: "Memories" (2006-09), som arbeidet med å utvikle et audio semantisk indekseringssystem som vil lette gjenfinnbarhet av informasjon i en lyddatabase. Jacqueline von Arb ledet en av prosjektenes delmål.

Verv

Organisasjon Verv Periode
Referansegruppen for Nytt konserthus i Stavanger Medlem 2007 -
Arkivenes Hus i Universitetsområdet. Referansegruppen & Brukergruppen Medlem 2006 -
International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) President 2011-14
Koordinasjonskomité for UNESCOs Verdens Dag for den Audiovisuelle Arven (27th October) IASA representant
Stiftelsen Musikkhuset Styremedlem
Bjergsted Boligbyggelag Styremedlem
Stavanger JuShinkan Aikido Styremedlem 2008 -

Tidligere verv

Organisasjon Verv Periode
Norsk lydarkivkonferanse. Organisasjonskomiteen. Leder/kasserer Bergen 2011
IASA internasjonal lydarkivkonferanse. Organisasjonskomiteen Medlem New Delhi, India 2012
IASA internasjonal lydarkivkonferanse. Organisasjonskomiteen Leder Frankfurt, Tyskland 2011
AMIA-IASA internasjonal lydarkivkonferanse. Organisasjonskomiteen Leder Philadelphia 2010
Norsk lydarkivkonferanse. Organisasjonskomiteen Leder 2007, 2009
IASA-BAAC konferanse. Organisasjonskomiteen Medlem Riga, Latvia 2007
IASA-konferanse. Organisasjonkomiteen Medlem Mexico 2006
Museumsdagen i Vågen Interim styremedlem 2005 - 2006
International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) Visepresident 2005 - 2011, to terminer
IAML-IASA Congress. Organisasjonskomiteen Medlem Oslo 2004
IASA Nordic Branch Assisterende koordinator 2003 - 2006
IASA Nordic Branch Konstituert koordinator 2004
Stavanger internationale jazzfestival: MaiJazz. Organisasjonskomiteen Leder
International Chamber Music Festival. Organisasjonskomiteen Leder 1996

Sist oppdatert: 25.04.2018 14:55. Nettansvarlig
Vennligst kontakt oss med kommentarer og forslag til forbedringer.
©Norsk Lydinstitutt, Bjergsted Terrasse 5a, 4007 Stavanger. Tlf: +47 993 23 643