Musikkbibliotekar

Norsk lydinstitutt

Patricio Portell, Musikkbibliotekar

Kontakt

Epost: patricio.portell@uis.no
Tlf: 51 83 40 62

Biografi

Patricio Portell er utdannet som bibliotekar fra Det Informationsvidenskabelige Akademi ved Universitetet i København og er utdannet musiker ved «Centre de Musique Ancienne» i Genève med historiske blokkfløyter som hovedinstrument. Han er spesialist på tidligmusikk (1200-1850) og mest fokuserte på fransk barokk og blokkfløyterepertoaret. Som følge av sin utdannelse og sine personlige interesser innehar han omfattende kunnskaper om kunst, historie, musikkhistorie, musikkpraksis og retorikk i musikk. Utover det «klassiske» repertoaret, er han også interessert i jazz, lounge, «oldies» og underholdning musikk. Han har skrevet en del av faglige artikler som er publiserte i Europa, Argentina og USA. Han har også skrevet en bibliografi som dekker blokkfløyterepertoaret som er publisert av det franske forlaget Editions Fuzeau. Han er også musikkonsulent for forskjellige ensembler og orkestre, som blandet annet «Musica Fiorita» i Basel, Sveits.

Sist oppdatert: 09.10.2017 09:52. Nettansvarlig
Vennligst kontakt oss med kommentarer og forslag til forbedringer.
©Norsk Lydinstitutt, Bjergsted Terrasse 5a, 4007 Stavanger. Tlf: +47 993 23 643