Styret

Norsk lydinstitutt

Styremedlemmer

Bjarne Kvadsheim (Sp), Styreleder

Representerer Stavanger kommune

Einar Sanstøl (Ap)

Representerer Stavanger kommune

Sissel Stenberg (FrP), Nestleder

Representerer Stavanger kommune

Mark Drews

Representerer Universitetet i Stavanger (Institutt for musikk og dans)

Utnevnes snart

Representerer Staten

Terje Dørumsgaard, sønn av Arne Dørumsgaard

Representerer familien

Varamedlemmer

Arnhild Skretting

Varamedlem for Bjarne Kvadsheim

Maren Molland Amundsen

Varamedlem for Einar Sanstøl

Kari Raustein

Varamedlem for Sissel Stenberg

Jens T. Larsen

Varamedlem for Mark Drews

Carl Gunnar Sandvold

Fastmøtende varamedlem for Terje Dørumsgaard

Fast møtende i styret

Jacqueline von Arb

Daglig leder/Arkivleder

Per Dahl

Faglig representant

Sist oppdatert: 09.10.2017 09:52. Nettansvarlig
Vennligst kontakt oss med kommentarer og forslag til forbedringer.
©Norsk Lydinstitutt, Bjergsted Terrasse 5a, 4007 Stavanger. Tlf: +47 993 23 643