Delsamlinger

Norsk lydinstitutt

Hovedsamling

Dørumsgaard-Valenza

Dørumsgaard-Valenza-samlingen er grunnstammen i Norsk Lydinstitutts samlinger, og består av rundt 50 000 LP-plater, 10 000 spolebånd, 78-plater og analogt avspillings- og opptaksutstyr.

Samlingen har hatt hovedfokus på den utøvende musikeren og inneholder også platekataloger, programblader, musikkbøker og videoopptak. Samlingen er enestående i sin profil (interpretasjonshistorie) og blant de største private samlingene i verden.

Delsamlinger

Davidson

Rolf Davidsons database over nordiske orkesteres repertoar fra 1920 til ca år 2000, finnes i dag ved Norsk Lydinstitutt.

Krogh

Dette er en samling etter Christian Krogh. Inkludert i samlingen er også plater gitt av Kurt Narvesen, som var gift med Christian Kroghs søster, Birgit Krogh-Nielsen. Samlingen kom til Norsk lydinstitutt i desember 2006 etter at den i 2002 ble gitt av Inger B. Krogh til Barratt Due musikkinstitutt i Oslo. Den består hovedsakelig av symfonisk musikk og kammermusikk.

Musikvariatet

Samlingen fra forretningen Musikvariatet i Oslo kom til Norsk lydinstitutt i desember 2006. Totalt inneholder samlingen ca 17 000 LP-plater og rundt 500 78-plater. Hovedtyngden ligger på det klassiske orkester og kammermusikkrepertoaret, samt opera.

Sanders

Sanders-samlingen kommer fra John Sanders, som drev platebutikken Elysium i Oslo. Samlingen består av ca 50-60 000 LP-plater

Semeonoff

Ved Norsk Lydinstitutt finnes deler av samlingen til psykologen og platesamleren Boris Semeonoff. Semeonoff hadde opera som hovedinteresse, og flere av platene er kjøpt i Sovjetunionen.

Tandberg

Båndamatør og audiokunstner Odd-Jan Jonassen donerte sin private samling, bestående av Tandbergs spolebåndopptakere med supplerende materiell, til Norsk Lydinstitutt den 20. juni 2004.

Valen

Valensamlingen består av noter og kopier av mange av Valens manuskripter, i tillegg til et opptak av et intervju med Valen fra 1952. Samlingen omfatter også flere malerier og bilder av Valen.

Østbye

Østbyesamlingen er en platesamling etter Rolf Østbye, og består av rundt 350 LP-plater, samt noen noter og bøker. Den ble gitt til instituttet i mars 2007 av Cecilie Elisabeth Jensen og Arne Jensen. Samlingen består hovedsakelig av operaplater og korplater, men også noe instrumentalmusikk, og bærer dermed preg av samlerens yrkesfaglige virke.

Sist oppdatert: 09.10.2017 09:52. Nettansvarlig
Vennligst kontakt oss med kommentarer og forslag til forbedringer.
©Norsk Lydinstitutt, Bjergsted Terrasse 5a, 4007 Stavanger. Tlf: +47 993 23 643